Konge rækken i Danmark starter fra ca. år 936

Hvis du støder på ord som Frille så var det datidens udtryk for en elskerinde

og Frilledatter/søn er børn man har fået med elskerinden.

 

Konge i Årene

Billede

Konge/Regent info

 

Gorm den Gamle

var Konge fra

ca. 936 - 958

 

 

Kong Gorm den Gamle

(Nævnes første gang i 936)

 Født:

Formodentlig mellem år 905 og 915.

Død:

ca. år 958. mellem 40 og 50 år gammel.

Begravet:

Vinteren 958/59 i Nordhøjen i Jelling,

muligvis senere overflyttet til Jelling Kirke

Far: Knud Hardegon.

Ægteskab: Thyra

Børn:

Knud Daneast, Harald 1. Blåtand.

 

Gorm den Gamle regerede som konge over Jelling i Jylland og muligvis over større dele af Danmark.

På billedet: Thyra Danebod meddeler Kong Gorm den Gamle underretning om hans søn Knuds død

 

Harald 1. Blåtand

var Konge fra

ca. 936 - 958

 

 

Kong Harald 1. Blåtand

(også kaldt Harald Den Gode)

Født: ?

Død 987

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:

Gorm den Gamle og Thyra Danebod.

Ægteskab:
1) Gunhild

2) Tove Mistivoisdatter

Børn:

Sven 1. Tveskæg, Tyre, Gunhild.

 

Rygtet siger, at den danske konge Harald den 1 fik kælenavnet Blåtand fordi han var så glad for blåbær, at hans tænder blev farvet blå.

 

Svend 1. Tveskæg

var konge i Danmark

fra år 986-1014

samt i

Norge fra 1002-1014

og England 1013-1014

 

Kong Svend 1. Tveskæg

Født 960

Død 1014

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:

Harald 1. Blåtand og Gunhild.

Ægtefæller:

Gunhild af Polen og Sigrid Storråde.

Men fik børn med Gunhild - Harald 2., Knud 1. den Store, Estrid.

 

Svend 1. Tveskæg var konge af Danmark fra år ca. 986, og underlage sig også både Norge (fra 995) og England (fra 1013), hvor han regerede til sin død i år 1014. Han var søn af Harald 1. Blåtand og er kendt som Danmarks store vikingekonge.

Tilnavnet Tveskæg kommer af det oldnordisk "tjúgu-skegg” og refererer sandsynligvis nærmere til et hængende overskæg, end et fuldskæg?

 

Harald 2.

var Konge

år 1014-1018

 

 

Kong Harald 2.

Født: 989.

Død: 1018

Ægtefælle: Ugift.

Harald 2. er en af Danmark mest ukendte konger.

Harald 2. Han var søn af Svend 1. Tveskæg, og efterfulgte sin far i Danmark, mens hans bror Knud 1. den Store tilkæmpede sig England.

 

Knud 1. den Store

var Konge

år 1018-1035

samtidig med at han

var Konge af England

år 1016-1035

 

 

Kong Knud 1. den Store

Født ca. 995

Død 1035

Begravet: Winchester Cathedral.

Forældre:

Svend 1. Tveskæg og Gunhild.

Ægteskab: 1) Ælgifu

Børn: Sven, Harald Harefod.

Ægteskab 2) Emma

Børn: Hardeknud, Gunhild.

Knud 1. den Store var også Konge af England

Knud 1. den Store overtog den engelske trone efter sin far Svend 1. Tveskæg og senere den danske trone efter sin bror, Harald 2. Knud huskes som en stor vikingekonge, hvis enorme rige og slagkraftige hær gjorde ham til en af Europas mægtigste konger.

 

 

Hardeknud

var Konge

år 1035-1042

samt i

England fra

1040-1042

 

 

Kong Hardeknud

Født 8. juni 1042.

Død 1042

Begravet:

Wichester Domkirke, England.

Ægtefælle: Ugift.

Hardeknud var den sidste danske konge, der også blev konge af England.

Hardeknud forsøgte i sin regeringstid at genskabe farens mægtige imperium i Nordsøen, men han døde ganske ung.

 

Magnus den Gode

var Konge

år 1042-1047

samt i Norge fra

1035-1047.

 

 

Kong Magnus den Gode

Født 1024

Død 25. oktober 1047

Begravet:

Nidaros Domkirke i Trondheim.

Forældre:

Kong Olav den Hellige af Norge og frillen Alfhild.

Ægtefælle: Ugift.

Børn:

Ragnhild med ukendt frille.

Magnus den Gode måtte hele sin regeringstid kæmpe hårdt for herredømmet over Danmark. Selv i den svær tid lykkedes det den unge Magnus den Gode at sikre sig herredømmet over Danmark

og Norge. Magnus den Gode er den eneste udenlandske konge, der har hersket over Danmark siden Gorm den Gamles tid?

 

Svend 2. Estridsen

var Konge

år 1047-1074

 

Kong Svend 2. Estridsen

Født: 1020.

 Død: 29. april 1074.

Begravet: Roskilde Domkirke.


Forældre:

Ulf Jarl og Estrid.

Ægtefæller:

Gunhild, Gyda og Thora.

Børn:
Harald 3. Hen, Knud 2. den Hellige, Oluf 1. Hunger, Erik 1. Ejegod, Benedict, Ingerid, Niels, Sven.

Svend 2. Estridsen var på mange måder den konge, som bragte Danmark fra vikingetiden ind i middelalderen. Svend måtte kæmpe hårdt for sin trone og for Danmarks uafhængighed af norsk overherredømme. Han huskes specielt for sit nære forhold til kirken.

 

Harald 3. Hen

var Konge

år 1074-1080

 

Kong Harald 3. Hen

Født: 1040.

Død: 17. juni 1080.

Begravet: Dalby kirke i Skåne.


Forældre:

Svend 2. Estridsen og en frille.

Ægtefælle Margrethe.

Børn: ?

Harald 3. Hen var den første af i alt fem brødre til at overtage den danske trone efter faren Svend 2. Estridsen. Harald 3. Hens regeringstid huskes som forholdsvis fredelig.

Harald 3. Hen fik gennemført et kongeligt monopol på at fremstille mønter.

 

Knud 2. den Hellige

var Konge

år 1080-1086

 

Kong Knud 2. den Hellige

 

Født: Ca. 1043.

Død: 10. juli 1086.

Begravet: Sankt Knuds Kirke i Odense.

 

Forældre:

Svend 2. Estridsen og mor ukendt.


Ægtefælle:

Edel af Flandern.

 

Børn:

Bl.a. Ingerd

(stammoder til den svenske kongeslægt).

 

Knud 2. den Hellige blev dræbt i Skt. Albani kirke i 1086 i et oprør mod hans hårdhændede ledelse. Knud blev efter sin død kåret til helgen.

Knud 2. den Hellige blev ofte afbildes i kunsten med kongekrone og sværd?

Han ses i kalkmalerier i bl.a. Helligtrekongers Kapel i Roskilde Domkirke.

 

Oluf 1. Hunger

var Konge

år 1086-1095

 

Kong Oluf 1. Hunger

Født: Ca. 1050.

Død: 1095.

Begravet: Ukendt.

Forældre:

Svend 2. Estridsen og en ukendt frille.

Ægtefælle:

Ingegerd af Norge.

Oluf 1. Hunger var den tredje af fem brødre, der blev konge af Danmark.

Oluf 1. Hunger blev holdt ansvarlig for en udbredt hungersnød i Danmark, og det siges, at han til sidst ofrede sit eget liv i håbet om at bringe bedre tider til landet.

 

Erik 1. Ejegod

var Konge

år 1095-1103

 

Kong Erik 1. Ejegod

Født: Ca. 1055.

Død: 1103.

Begravet: Cypern.

Forældre:

Svend 2. Estridsen og en frille.


Ægtefælle:

Bodil. Thrugotsdatter

Børn:

Knud Lavard. Harald Kesja, Ragnhild, Erik 2. Emune.

Erik 1. Ejegod var konge af Danmark fra år 1095 til 1103. Han opnåede at oprette en selvstændig kirke i Danmark, uafhængig af ærkebispesædet i Hamborg-Bremen, samt at få helgenkåret sin bror, Knud 2. den Hellige. Selv drog han på pilgrimsrejse til Jerusalem, men døde inden han nåede frem.

Erik 4. Ejegod var fjerde søn i rækken til at overtage den danske trone efter faren Svend 2. Estridsen.

Tilnavnet Ejegod betyder ”den altid gode”? Det henviser til Eriks personlighed og til denne frugtbare periode i Danmark.

 

Niels yngste søn

af Svend 2

var Konge

år 1104-1134

 

Kong Niels yngste søn af Svend 2

Født: Ca. 1065.

Død: 1134.

Begravet: ?

Forældre:

Svend 2. Estridsen og ukendt frille.

Ægtefælle:

Margrete Fredkulla

Børn: Bl.a. Magnus den Stærke.

Som ny konge besluttede stormænd på et møde i 1104 at vælge den yngste af Svend 2. Estridsens sønner Niels frem for Erik 1. Ejegods søn Harald Kejsa.

Niels var konge af Danmark fra 1104 til 1134. Niels førte en række mindre krige mod hedninge i Nordeuropa. En strid om arvefølgen førte til borgerkrig i Danmark, da konkurrenten Knud Lavard blev myrdet. Borgerkrigen kostede Niels og sønnen Magnus livet.

 

Erik 2. Emune

var Konge

år 1134-1137

 

Kong Erik 2. Emune

Født: Ca. 1100.

Død:1137.

Begravet: Ribe Domkirke.

Forældre:

Erik 1. Ejegod og ukendt mor.

Ægtefælle:

Malmfred af Novgorod.

Børn: Bl.a. Svend 3. Grathe.

Erik 2. Emune var konge af Danmark fra år 1134 til sin død i 1137. Han tilkæmpede sig magten i en blodig borgerkrig og fremstod som en grusom konge. Efter bare tre år på tronen blev han myrdet i et oprør.

Erik 2. Emune er især kendt for at have myrdet mange modstandere.

 

Erik 3. Lam

var Konge

år 1137-1146

 

Kong Erik 3. Lam

Født: 1100.

Død: 27. august 1146.

Begravet: St. Knuds Kirke i Odense.

Forældre:

Hagen Sunnivasøn og Ragnhild

(Erik 1. Ejegods frilledatter).

Ægtefælle:

Lutgard af Salzwedel i 1144.

Børn: Magnus.

Erik 3. Lam var kun konge i ni år, men fik stabiliseret kongedømmet

efter mange krige.

Erik 3.s tilnavn Lam skyldtes, at han i eftertiden blev betragtet som en svag konge?

 

Svend 3. Grathe

var Konge

år 1146-1157

 

Kong Svend 3. Grathe

Født: 1127.

Død: 23. oktober 1157.

Begravet: På Grathe Hede,

syd for Viborg.

Forældre:

Erik 2. Emune og frillen Thunna.

Ægtefælle:

Edel af Wettin i 1152.
Børn: Luitgard.

Svend 3. Grathe gjorde Danmark til et len i Tyskland og stod bag mordet på sin modkonge Knud 3. Magnussen, inden han selv døde efter slaget på Grathe Hede.

Der står en Statue af Svend 3. Grathe på pladsen foran Nordborg Slot på Als.

 

 

 

 

Knud 3. Magnussen
g.m. ? Sverkersdatter af Sverige.
Frillebarn: Valdemar Bisp, Hellig Niels.

 

Valdemar 1. den Store

var Konge

år 1157-1182

 

Kong Valdemar 1. den Store

Født: 14. januar 1131 i Slesvig.

Død: 12. maj 1182 på Vordingborg Slot.

Begravet: Skt. Bendts Kirke i Ringsted.

Forældre:

Knud Lavard og Ingeborg.

 Ægtefælle:

Sophie af Novgorod.

Børn:

Knud 4 den Sjette, Valdemar 2. Sejr, Sophie, Ingeborg, Helene, Richiza, samt yderligere 2 døtre, hvis navne ikke kendes.

Valdemar 1. den Store var kongen, der samlede det danske rige efter mange års borgerkrig. Blandt andet med støtte fra plejebroren biskop Absalon drog han på korstog mod de hedenske vender. Landet blev genopbygget, og som værn mod rigets fjender blev der bygget borge mange steder i landet.

Valdemar 1. den Stores statue foran Skt. Bendts kirke i Ringsted, hvor han ligger begravet.

 

Knud 4. den Sjette Valdemarsen

var Konge

år 1182-1202

 

Kong Knud 4. den Sjette Valdemarsen

Født: 1163.

Død: 12. november 1202.

Begravet: Ringsted Kirke.

Forældre:

Valdemar 1. den Store og Sofie.

Ægtefælle:

Gertrud af Sachsen i 1177.

Knud 4. Valdemarsen gjorde Danmark til en stormagt i Østersøen i nært samarbejde med stormændene og den katolske kirke.

Vidste du ?

At der er uenighed om nummerrækken af kongerne ved navn Knud? Nogen tæller Gorm den Gamles far Knud Hardegon (død før 934) og Hardeknud med. Derfor kan Knud 4. Valdemarsen ses som Knud 6.

andre steder.

I 1184 fik Knud herredømmet over Pommern og navngav sig herefter “vendernes konge”

Titlen indgik i den danske kongetitel indtil tronskiftet i 1972

 

Valdemar 2. Sejr

var Konge

år 1202-1241

 

Kong Valdemar 2. Sejr

Født: 28. juni 1170.

Død: 28. marts 1241.

Begravet: Skt. Bendts Kirke i Ringsted.

Forældre:

Valdemar 1. den Store og Sophie af Novgorod.

Ægtefæller:

Dagmar af Bøhmen og Berengaria af Portugal.

Børn:

Valdemar den Unge, 2: Berengaria af Portugal - børn: Erik 4. Plovpenning, Abel, Christoffer 1., Sophie.
Frillebarn: Niels af Halland.

Under Valdemar 2. Sejr opnåede det danske østersøimperium sin største udstrækning. Men det var også under Valdemar 2. Sejr, at hele imperiet begyndte at smuldre igen. Valdemar 2. Sejr fortsatte Valdemar 1. den Stores opbygning af landet. Lige inden han døde, gav han den største danske middelalderlov - Jyske Lov. Jyske lov blev først ophævet ved indførelsen af den Danske Lov i 1683?

I Sønderjylland var visse dele af loven gyldig helt indtil år 1900!

Ved Valdemar 2. Sejrs død kaldte man ham for Valdemar Lovgiver?

Først omkring 1500-tallet blev han kaldt for Valdemar Sejr.

PÅ billedet til venstre ser man Valdemar 2. Sejr med Dannebrog, der ifølge legenden faldt ned fra himlen i Estland.

 

Erik 4. Plovpenning

var Konge

år 1241-1250

 

Kong Erik 4. Plovpenning

Født: 1216.

Død: 10. august 1250.

Begravet: Ringsted Kirke.

Forældre:

Valdemar 2. Sejr og Berengaria.

Ægtefælle:

Jutta af Sachsen i 1239.

Børn:

Sophie, Ingeborg, Agnes, Jutta.

Erik 4. Plovpenning efterfulgte Valdemar 2. Sejr som konge og måtte i hele sin regeringstid kæmpe mod konkurrenter til tronen.

Erik 4. Plovpenning blev kronet som medkonge i 1232, og ved farens død

Valdemar 2. Sejr i 1241 blev han enekonge.

kong Erik indførte en afgift på plove, som gav ham tilnavnet Plovpenning?

 

Abel

var Konge

år 1250-1252

 

Kong Abel

Født: 1218.

Død: 29. juni 1252.

Begravet: Slesvig Domkirke.

Forældre:

Valdemar 2. Sejr og Berengaria.

Ægtefælle:

Mechtilde af Holsten i 1237.

Børn:

Erik, Valdemar, Abel.

Abel var kun konge af Danmark i to år, og har den korteste regeringstid

af alle danske konger. Alligevel nåede han at skabe ro og

medindflydelse for stormændene, og han fik også betydning for

Danmarks indenrigs- og udenrigspolitik.

Abel lod sin bror og konge myrde, hvorefter han selv tog magten i Danmark.

legenden fortæller, at Abel spøgte i Slesvig Domkirke, så derfor tog man hans lig op og sænkede det i et mosehul ved Gottorp? For en sikkerheds skyld rammede man en pæl gennem hans brystkasse.

 

Christoffer 1.

var Konge

år 1252-1259

 

Kong Christoffer 1.

Født: 1219.

Død: 29. maj 1259.

Begravet: Ribe Domkirke.

Forældre:

Valdemar 2. Sejr og Berengaria.

Ægtefælle:

Margrethe Sambiria i 1248 "Sprænghest".

Børn:

Erik 5. Klipping, Mechtilde.

Christoffer 1. var den sidste af Valdemar 2. Sejrs sønner på tronen.

Hans regeringstid var kort og præget af magtkampe.

Christoffer 1. var den sidste af Valdemar 2. Sejrs sønner

på den danske trone. Han omkom under mystiske omstændigheder.

Men det siges at kongen fik øgenavnet "Christ-offer", fordi han sandsynligvis døde af forgiftet altervin i Ribe Domkirke?

 

Erik 5. Klipping

var Konge

år 1259-1286

 

Kong Erik 5. Klipping

Født: 1249.

Død: 22. november 1286.

Begravet: Viborg Domkirke.

Forældre:

Christoffer 1. og Margrethe Sambiria.

Ægtefælle:

Agnes af Brandenburg i 1273.

Børn:

Erik 6. Menved, Christoffer 2., Margrete, Richiza, Valdemar.

Erik 5. Klipping blev født i en kaotisk tid. Han måtte kæmpe hårdt for

sin kongemagt, og denne kamp kostede ham livet.

På det nederste billede kan man se at det handler om mordet på

Erik 5. Klipping i Finderup Lade, men det skildre ikke direkte mordet, men det fremgår indirekte af en stemning af uhygge, og over den

brændende lade, i baggrunden. Han blev myrdet med 56 dolkestik?

 

Erik 6. Menved

var Konge

år 1286-1319

 

Kong Erik 6. Menved

Født: 1274.

Død: 13. november 1319.

Begravet: Ringsted Klosterkirke.

Forældre:

Erik 5. Klipping og Agnes af Brandenburg.

Ægtefælle:

Ingeborg af Sverige i 1279.

Børn:

Tre sønner, der alle døde som spæd.

Erik 6. Menveds regeringstid var præget af de mange krige, som han førte for at genskabe det danske Østersøimperium. Hans anstrengelser bragte næsten Danmark på fallittens rand. Men han genskabte for en kort periode Valdemar 2. Sejrs Østersøimperium.

Erik fik sandsynligvis sit tilnavn, fordi han ofte brugte talemåden

”Så mænd ved”? Det kendes stadigvæk som udtrykket ”såmænd”.

 

Christoffer 2.

var Konge

år 1319-1332

 

Kong Christoffer 2.

Født: 29. september 1276.

Død: 2. august 1332.

Begravet: Sorø kirke.

Forældre:

Erik 5. Klipping og Agnes af Brandenburg.

Ægtefælle:

Eufemia af Pommern før 1307.

Børn:

Margrete, Erik, Otto,

Valdemar 4. Atterdag.

Christoffer 2. var konge af Danmark 1319-32. Som Erik 6. Menveds yngre broder fulgte han denne på tronen i 1319 og måtte som den første

danske konge udstede en valghåndfæstning, der satte strenge betingelser for udøvelse af kongemagten. For at indfri broderens store krigsgæld måtte han pantsætte det meste af riget til tyske kreditorer, der i årene 1326-29 indsatte den unge Valdemar (3.) af Sønderjylland som marionetkonge. Efter kongens tilbagevenden i 1329 blev han selv nærmest kreditorernes marionet.                                                    

Så Christoffer 2.s regeringstid var meget turbulent så det endte med

opløsningen af det danske kongerige og den såkaldte kongeløse tid.

Så de følgende otte år stod tronen ledig i perioden 1332-1340.

Christoffer 2. endte med kun at have kongebolig i et stråtækt hus i Sakskøbing?

 

1326-1329

Valdemar 3. (Født: ca. 1315, Død: 1364)
Ægtefælle: Richardis.

1329-1332

 

Kongeløs tid

"Den kongeløse tid".

1332-1340

 

 

"Den kongeløse tid".

1332-1340 INTERREGNUM
Interregnum er en periode

hvor der ikke er en regent.

 

Valdemar 4. Atterdag

var Konge

år 1340-1376

 

Kong Valdemar 4. Atterdag

Født: 1320.

Død: 24. oktober 1375.

Begravet: Sorø Kirke.

Forældre:

Christoffer 2. og Eufemia.

Ægtefælle:

Helvig af Sønderjylland i 1340.

Børn:

Christoffer, (Margrethe, død som barn), Ingeborg, Catharine, Valdemar, Margrethe 1.

Efter en periode med kaos i årene 1332-1340

blev Valdemar 4. Atterdag konge.

Han genskabte det danske kongerige med alle mulige midler.

Valdemars tilnavn muligvis kommer fra plattysk? ”Ter Taghe”

betyder ”hvilke dage” eller ”sikke tider”!

 

Oluf 2. Håkonsen

var Konge

år 1376-1387

 

Kong Oluf 2. Håkonsen

Født: 1370.

Død: 3. august 1387.

Begravet: Sorø Kirke.

Forældre:

Håkon 6. af Norge og Margrethe 1. af Danmark.

Oluf 2. Håkonsen var kun en lille dreng, da han blev valgt til dansk konge. Margrethe 1. skabte dog et stærkt og større rige til sin søn.

Oluf 2. Håkonsen var Margrethe 1.s eneste søn, og hun styrede landet, mens han var barn.

Olufs far en kort periode havde været konge af Sverige?

Derfor kunne Oluf 2. også kræve den svenske trone.

 

Margrete 1. Regent

Rigets fuldmægtige formynder i

år 1387-1412

 

Prinsesse Margrete 1.

- Frue og husbond og rigets

fuldmægtige formynder.

Født: 1353.

Død: 28. oktober 1412

Begravet:

Først gravsat i Sorø kloster kirke

siden overført til Roskilde Domkirke.

Forældre:

Valdemar 4. Atterdag og Helvig af Sønderjylland.

Ægtefælle:

Håkon 6. af Norge i 1363. Gift som 10-årig.

Børn: Oluf 3.

Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen.

Hun var aldrig dronning af Danmark, kun landets regent.

Gotland

Magtkampen mod Mecklenburg var ikke overstået, da deres sørøvere, Vitaliebrødrene, hærgede i Østersøen.

Det lykkedes dem endda at erobre Gotland. Situationen kompliceredes, da den Tyske Orden i 1398 erobrede øen.

Først i 1407 kunne Margrete købe den tilbage.

Vidste du

At i 1405 dukkede der en ukendt mand op i Preussen, som påstod,

at han var Margrete 1.s søn Oluf? Margrete 1. fik ham udleveret,

forhørte ham personligt og lod ham brænde som kætter.

 

Erik 7. af Pommern

var Konge

år 1412-1439

 

Erik 7. af Pommern

Født: 1382.

Død: 1459.

Begravet: Kirken i Rügenwalde.

Forældre:

Vartislav 7. af Pommern og Maria af Mecklenburg.

Ægtefælle:

Philippa af England i 1406.

Børn: Ingen.

Valgsprog:

Mit håb står til havet.

Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt. Han blev senere opsagt som konge og endte sine dage i Pommern.

Erik 7. af Pommern gennemførte en stor udenlandsrejse

fra 1423 til 1425? Han nåede helt til Det Hellige Land som pilgrim.

 

Christoffer 3. af Bayern

var Konge

år 1440-1448

 

Kong Christoffer 3. af Bayern

Født: 26. februar 1416.

Død: 5.-6. januar 1448.

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:

Pfalzgreve Johan 1. af Neumarkt og Katharina af Pommern.

Ægtefælle:

Dorothea af Brandenburg i 1445.

Børn: ?

Christoffer 3. af Bayern var den sidste konge, inden den oldenborgske familie overtog kongehuset.

Hans hovedopgave var at holde sammen på Kalmarunionen.

Christoffer 3. af Bayern måtte bruge det meste af sin regeringstid på at stabilisere sit herredømme i Norden.

Christoffer 3. af Bayern kaldes Barkekongen i Sverige, fordi der var hungersnød i landet under hans regeringstid, så folk måtte spise bark

for at få stillet deres sult?

 

Christian 1.

var Konge

år 1448-1481

 

Kong Christian 1.

Født: 1426.

Død: 21. maj 1481.

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:

Didrik af Oldenborg og Hedvig af Holsten.

Ægtefælle:

Dorothea af Brandenburg.

Børn:

(Olaf, Knud - døde som små), Hans, Margrete, Frederik 1.

Valgsprog:

Dyden viser vejen.

Christian 1. er den første af kongerne i den Oldenborgske linje, der fortsatte frem til Frederik 7.s død i 1863.

Paven sagde om Christian 1 at han var et

”smukt dyr, blot skade at det ikke kan tale”

fordi den danske konge ikke kunne tale italiensk og latin?

Christian1. oprettede Københavns Universitet 1479 -

Danmarks første universitet.

 

Kong Hans

var Konge

år 1481-1513

 

Kong Hans

Født: 2 februar 1455

Død: 20 februar 1513

Han døde som resultat af et hestestyrt

 

Begravet:

i Odense på Gråbrødrekloster

Regentens jordiske rester blev i 1805

flyttet til St. Knuds kirke i Odense.

 

Forældre:

Christian I og dronning Dorothea af Brandenburg

Ægteskab:

Christine af Sachsen, datter af hertug

Ernst af Sachsen og Elisabeth af Bayern

Børn:

1. Christian, født 1 juli 1481, senere Christian II.

2. Ernst, død som spæd.

3. Hans, død som spæd.

4. Elisabeth, født 1885 på Nyborg Slot.

Gift med kurfyrste Joachim I af Brandenburg

den 10 april 1502 i Stendal.

Død i Spandau ved Berlin 11 juni 1555.

5. Frans, født 15 juli 1497. Død af pest 1 april 1511

6. Muligvis endnu en søn, Jacob, der måske endte

sine dage i 1567 som Missioner i Mexico.

Valgsprog:

For loven og folket.

Elskerinde:

Adelsdamen Edele Mikkelsdatter Jernskæg,

som omkring 1498 blev dronning Christines hofdame.

Edele blev i 1501 eller 1502 gift med

Torben Bille til Abrahamstrup (Jægerspris) Død 1512.

Hans var:

konge af Danmark og Norge 1481-1513, tillige af Sverige 1497-1513. Efter et sejrrigt felttog i Sverige lykkedes det ham i 1497 at genoprette Kalmarunionen, der i faderens tid var gået delvis i opløsning; men et katastrofalt nederlag 1500 i Ditmarsken og voksende stridigheder i hertugdømmerne svækkede hans greb om unionsmagten.

Kongens sidste regeringsår var en forgæves kamp for at genvinde den.

 

Christian 2.

var Konge

år 1513-1523

samt i Norge

år 1506-1523

Og Sverige

år 1520-1522

 

 

Kong Christian 2.

Født: 1. juli 1481.

Død: 25. januar 1559.

Begravet:

i Gråbrødrekirken i Odense.

I 1805 blev han flyttet til Sankt Knuds Kirke i Odense

Forældre:

Kong Hans og Christine af Sachsen.

Ægtefælle:

Elisabeth af Habsburg i 1514.

Børn:

Hans, Maximillian og Philip,

Dorothea af Oldenburg

og Kristina af Oldenburg.

Valgsprog:

Således var det af skæbnen bestemt

Christian 2. er kendt for at lade omkring 100 adelsmænd henrette på Stockholms Torv. Desuden huskes han for sin tilfangetagelse på Sønderborg Slot, hvor han blev indsat af sin onkel, Frederik 1.

Christian 2. kaldtes ”Kristian Tyran” i Sverige, fordi han lod ca. 100 mennesker henrette på Stockholms Torv i november 1520?

 

Frederik 1

var Konge

år 1523-1533

 

Kong Frederik 1.

Født: 7. oktober 1471.

Død: 10. april 1533.

Begravet: Slesvig Domkirke.

Forældre:

Christian 1. og Dorothea af Brandenburg.

Ægtefælle:

Anna af Brandenburg i 1502 og Sofie af Pommern i 1518

Børn med: Anna Christian 3., 2)

Børn med: Sophie af Pommern -

Hans den Ældre, Elisabeth, Adolf, Dorothea, Frederik.

Valgsprog:

Mit håb er Gud alene.

Frederik 1. var ikke født til at blive konge af Danmark men han blev

valgt til konge af Danmark, da hans nevø var blevet kasseret.

Alligevel blev han sent i sit liv valgt til konge. Han levede i en tid med forandringer, men han tilpassede sig.

Som hertug fik Frederik en frilledatter, som senere blev gift med

Herman Høyer, der var en rig storborger i Husum?

 

Christian 3.

var Konge

år 1534-1559

Samt i Norge

år 1536-1559

 

 

Kong Christian 3.

Født:12.oktober.1503

Død:1.januar.1559

Begravet: i Roskilde Domkirke

Forældre:

Frederik 1. og Anna af Brandenburg.

Ægtefælle:

Dorothea af Sachsen-Lauenburg

Børn:

Anna, Frederik 2., Magnus, Hans den Yngre, Dorothea.

Valgsprog:

Ske Herrens vilje.

I 1534 gjorde det lutherske borgerskab i København og Malmø oprør

mod den katolske højadel.

Oprøret blev støttet af Grev Christoffer af Oldenburg.

Han gik til angreb på Danmark med det formål at genindsætte

Christian 2., som adelen havde afsat i 1523. Men målet lykkedes ikke,

og i stedet blev Christian 3. konge.

Den lutheransk sindede hertug Christian måtte under Grevefejden

erobre sit rige med sværd i hånd mod de kræfter, der ønskede

Christian 2. genindsat.

Efter den endelige sejr 1536 gennemførte han med stor beslutsomhed Reformationen i den danske kirke, der i løbet af hans regeringstid omstøbtes til en evangelisk-luthersk kirke under kongens ledelse.
 

 

Frederik 2

var Konge

år 1559-1588 

 

Kong Frederik 2.

Født: 1. juli 1534.

Død: 4. april 1588.

Begravet: Roskilde Domkirke

Forældre:

Christian 3. og Dorothea af Sachsen-Lauenburg.

Ægtefælle:

Sofie af Mecklenburg i 1572.

Børn:

Elisabeth, Anna, Christian 4., Ulrik, Augusta, Hedevig, Hans.
Frille: Anna Hardenberg.

Valgsprog:

Intet uden Gud./Mit håb er til Gud alene.

Frederik 2. var en dygtig konge, der fastholdt Danmarks position som Østersøens førende stormagt. Danmark blomstrede økonomisk og kulturelt under hans regeringstid.

Frederik 2. skulle have været gift med enkehertuginden af Pommerns datter? Da enkehertuginden ikke selv kunne rejse til Danmark med datteren, lovede hendes svigerinde at rejse med. Imidlertid tog svigerinden sin egen datter Sofie med i stedet for, og hende giftede Frederik 2. sig med.

  

Christian 4.

var Konge

år 1588-1648 

 

Kong Christian 4.

Født: 12. april 1577.

Død: 28. februar 1648.

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:

Frederik 2. og Sophie af Mecklenburg.

Ægtefælle:
Anna Cathrine af Brandenburg i 1597 og Kirsten Munk i 1615.

Børn:

Christian, Frederik 3., Ulrik, samt Frederik, Sophie og Elisabeth, der dør som små.

Frillebørn:

m. Kirsten Madsdatter: Christian Ulrik Gyldenløve, m. Karen Andersdatter: Hans Ulrik Gyldenløve, m. Kirsten Munk: Anna Katrine, Sofie Elisabeth, Leonora Christina, Valdemar Christian, Elisabeth Augusta, Christiane, Hedevig, Dorothea Elisabeth

("den kasserede frøken" - Chr. 4 mente ikke at være far til barnet).

m. Vibeke Kruse: Ulrik Christian Gyldenløve, Elisabeth Sofie.

Valgsprog:

Gudsfrygt styrker rigerne/Fromhed styrker rigerne.

Christian 4. var den konge, der regerede Danmark i længst tid.

Han kendes for sine bygningsværker såsom Rundetårn og Børsen.

Men han er også kendt for sine mange børn, hvor Frederik 3.

og Leonora Christina var de mest bemærkelsesværdige.

På en skibsrejse dømte skipperen en kat til drukning, da man mente

at den var skyld i et uvejr? Men Christian 4. benådede den og befalede

at den skulle sættes i et kar i havet forsynet med føde for en måned

så den kunne drive i land.

 

Frederik 3.

var Konge i Danmark og Norge

år 1648-1670

 

Kong Frederik 3.

Født: 18. marts 1609.

Død: 9. februar 1670.

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:
Christian 4. og Anna Cathrine af Brandenburg.

Ægtefælle:
Sofie Amalie af Braunschweig-Lüneburg i 1643.

Børn:
Christian 5., Anna Sophie, Frederikke Amalie, Vilhelmine Ernestine, Frederik, Jørgen, Ulrikke Leonora, Dorthea Juliane.
Frille: Margrethe Pape - børn: Ulrik Frederik Gyldenløve

 

Valgsprog:

Herren er mit forsyn.

Frederik 3. var Danmarks første enevældige konge.

Hans embede var givet af Gud.

Med Frederik 3. som konge var Danmark tæt på at blive en svensk provins under Karl Gustav-krigene. Efter krigene indførte kongen en

ny regeringsform, enevælden.

Frederik 3. under Københavns belejring erklærede, at han ville dø

i sin rede?

 

Christian 5.

var Konge i Danmark og Norge

år 1670-1699

 

Kong Christian 5.

Født:
15. april 1646.

Død:
25. august 1699.

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:
Frederik 3. og Sofie Amalie af Braunschweig-Lüneburg

Ægtefælle:
Charlotte Amalie af Hessen-Kassel i 1667.

Børn:
Frederik 4., Christian, Sophie Hedevig, Carl.
Maitresse: Sophie Amalie Moth - børn: Christian Gyldenløve.

Valgsprog:

Gudsfrygt og retfærdighed.

Christian 5. forsøgte at gøre Danmark til en stormagt i Østersøen igen, men han måtte opgive. Som indenrigspolitiker styrkede han enevælden

i Danmark og sikrede landets overlevelse.

Danmark ved fredsslutningen med Frankrig og Sverige fik lov til at tage

2 kanoner som sejrstrofæer fra hver af de erobrede fæstninger?
  

Frederik 4.

var Konge i Danmark og Norge

år 1699-1730

 

Kong Frederik 4.

Født:
11. oktober 1671.

Død:
12.oktober 1730.

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:
Christian 5. og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel.

Ægtefælle:
Louise af Mecklenburg-Güstrow i 1695

og Anna Sofie Reventlow i 1712.

Børn:
1) med Louise af Mecklenburg-Güstrow fik de sammen:

Christian 6., Charlotte Amalie, samt 3 børn, der dør som små.
g. til venstre hånd 1) Elisabeth Helene von Vieregg
g. til venstre hånd

2) Anna Sophie Reventlow: seks børn, der alle dør som ganske små.

(Umiddelbart efter dronning Louises død indgås lovformeligt ægteskab med Anna Sophie).


Valgsprog:

Herren er min hjælper.

Frederik 4. var en meget pligtopfyldende konge, der gjorde et sidste forsøg på at generobre Skånelandene. Kongen er i eftertiden kendt

som bigamist og bygherre.

Frederik 4. bortførte Anna Sofie Reventlow fra Clausholms Slot

den 26. juni 1712 og giftede sig med hende om aftenen samme dag?

  

Christian 6.

var Konge i Danmark og Norge

år 1730-1746

 

Kong Christian 6.

Født:
30. november 1699.

Død:
6. august 1746.

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:
Frederik 4. og Louise af Mecklenburg-Güstrow.

Ægtefælle:
Sofie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach i 1721.

Børn:
Frederik 5., Louise. 

Valgsprog:

For Gud og folket.

Christian 6. var en af Danmarks mere anonyme konger

men en dygtig politiker. og var en af Danmarks dygtigste konger.

Han holdt landet ude af de europæiske storkrige,

og det blomstrede efterhånden økonomisk og kulturelt.

 

Dronning Sofie Magdalene ville ikke have, at Christian 6.

skulle være utro? Derfor valgte hun hofdamer, der var så grimme,

at kongen ikke blev fristet.

 

Frederik 5.

var Konge i Danmark og Norge

år 1746-1766 

 

Kong Frederik 5.

Født:
31. marts 1723.

Død:
14. januar 1766.

Begravet:
Roskilde Domkirke.

Forældre:
Christian 6. og Sofie Magdalene af Brandenburg-Kulmback.

Ægtefæller:
Louise af Storbritannien i 1743

og Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel i 1752. 

Børn:
Bl.a. Christian 7. og Arveprins Frederik.

1) Louise af England = Christian 7., Sophie Magdalene, Vilhelmine Caroline, Louise, samt søn der døde som barn.

2) Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel = Arveprins Frederik.
Maitresse: bl.a. "Madam Hansen" med hvem han fik en række børn.


Valgsprog:

Ved forsigtighed og bestandighed.

Frederik 5. var ude af stand til at styre riget.

Til gengæld havde han en række dygtige rådgivere, der varetog styret.

Staten fungerede fint uden kongen.

Frederik 5.s yngste søns fysiske defekter medførte ofte hårde bemærkninger? En tømmersvend bemærkede ved en lejlighed:

”Han må fanden gale mig være gjort af vådt træ,

sådan som han har slået sig”.

 

Christian 7.

var Konge i Danmark og Norge

år 1766-1808 

 

Kong Christian 7.

Født:
29. januar 1749.

Død:
13. marts 1808.

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:
Frederik 5. og Louise af Storbritannien.

Ægtefælle:
Caroline Mathilde af England i 1766.

Børn:
Frederik 6.

(Louise Augusta - som J. F. Struensee var far til.)

 

Valgsprog:

Kærlighed til fædrelandet er min ære.

Christian 7. er Danmarks eneste sindssyge konge gennem tiden.

Han blev gift med sin engelske kusine, som senere havde en affære

med kongens læge J. F. Stuensee. I forskellige perioder blev

Christian 7. styret af henholdsvis Struensee, Guldberg

og senere af sin egen søn kronprins Frederik 6.

Christian 7. gik ofte på druktur i Københavns gader med en

prostitueret pige, der hed Støvlet-Cathrine?

 

Frederik 6.

var Konge i Danmark

år 1808-1839

samt i Norge

år 1808-1814 

 

Kong Frederik 6.

Født:
28. januar 1768.

Død:
3. december 1839.

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:
Christian 7. og Caroline Mathilde af Storbritannien.

Ægtefælle:
Marie Sofie Frederikke af Hessen-Kassel i 1790.

Børn:
Caroline, Vilhelmine samt yderligere seks børn, der døde som spæde.
Maitresse: Frederikke Dannemand (Bente Mortensdatter Rafsted) -

børn:

Louise Frederikke, Caroline Dannemand, Frederik Vilhelm, FrederikValdemar.

Wilhelmine Maria, var først gift med Frederik 7.,

senere gift med Carl af Glücksburg. 

Valgsprog:

Gud og den retfærdige sag.

Da Frederik 6. var 16 år gammel, blev han Danmarks leder. Under hans tid ved magten moderniseredes Danmark, men han blev tvunget til at afstå Norge til Sverige i 1814.

Frederik 6. var kun 160 cm. høj?

 

Christian 8.

var Konge

år 1839-1848

og af Norge

år 1814-1815 

 

Kong Christian 8.

 Født:
18. september 1786.

Død:
20. januar 1848.

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:
Arveprins Frederik og Prinsesse Sofie Frederikke

af Mecklenburg-Schwerin.

Ægtefæller:
Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerin i 1806

(ægteskabet opløst)

2) Caroline Amalie af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg. i 1815.

Børn:
Frederik 7.

Valgsprog:

Gud og fædrelandet.

Christian 8. var Danmarks sidste enevældige konge. I sin ungdom

havde han været konge af Norge og guvernør over Fyn.

Arveprins Frederik sandsynligvis ikke var far til Christian 8?

De fleste i samtiden herunder Frederik 6. mente, at det måtte være adjudanten, Frederik von Blücher.

Arveprinsen tav for at sikre arvefølgen.

 

Frederik 7.

var Konge

 år 1848-1863 

 

Kong Frederik 7.

Født: 6.Oktober.1808

Død:15.November.1863 på Glücksborg Slot kun 55 år gammel.

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:

Christian 8 og Charlotte Frederikke 

Ægtefælle:
1) Vilhelmine af Danmark (ægteskabet opløst)
2) Mariane af Mecklenburg-Strelitz (ægteskabet opløst)
3) Louise Rasmussen, lensgrevinde Danner.

Børn:

Det siges at Han hvis nok fik en uægteskabelig søn ?

prøv at se dette link:

http://www.lundskov.dk/text/royal/royal-frederik7-barn.htm

Valgsprog:

Folkets kærlighed min styrke.

Christian 8.s eneste søn, den barnløse Frederik 7., blev den sidste oldenborger på den danske trone. Kongens regeringstid blev stærkt

præget af det voksende modsætningsforhold til Tyskland.

Men Han står som giver af Danmarks Riges Grundlov fra 1849

og blev den første konge efter enevældets fald

I eftertiden huskes han dog især som giveren af den demokratiske grundlov 1849, hvilket allerede i samtiden gav ham tilnavnet

”Frederik Folkekær”

Ved hans død gik tronen over til den glücksborgske sideline af kongeslægten.

Han var 1848/49-1863 Generalstormester og Viseste Salomo Vicarius for Den Danske Frimurerorden og er den første danske konge, som ledede frimureriet i Danmark.
 

Christian 9.

var Konge

år 1863-1906 

 

Kong  Christian 9.

Født:
8. april 1818.

Død:
29. januar 1906.

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:
Hertug Frederik Wilhelm af Glücksburg

og Prinsesse Louise Karoline af Hessen-Kassel.

Ægtefælle:
Louise af Hessen-Kassel i 1842.

Børn:
Frederik 8, Alexandra, Vilhelm (Georg 1 af Grækenland),

Dagmar, Thyra, Valdemar.

Valgsprog:
Med Gud for ære og ret.

Christian 9. fik en svær start med krigen 1864, men han blev

efterhånden accepteret i Danmark til trods for sin tyske accent.

Christian 9. blev kendt som Europas svigerfar.

under Treårskrigen kæmpede flere af Christian 9.s brødre i den

slesvig-holstenske oprørshær, mens han selv tjente i den danske hær.

Christian 9. tilbød Danmark til Det Tyske Forbund efter 1864?

Tanken var, at nok ville Danmark miste sin selvstændighed.

Til gengæld ville kongeriget fortsat omfatte både Danmark,

Slesvig og Holsten.

  

Frederik 8.

var Konge

år 1906-1912

kong Frederik 8. med sin

hustru Louise

(1851-1926).

 

Kong Frederik 8.

Født:
3. juni 1843.

Død:
14. maj 1912.

Begravet:
Roskilde Domkirke.

Forældre: Christian 9. og Louise af Hessen-Kassel.

Ægtefælle:
Prinsesse Louise af Sverige-Norge i 1869. (Lovisa) af Sverige

på billede ser man

Børn:
Christian 10,. Carl (Haakon 7. af Norge), Harald, Ingeborg, Thyra, Gustav, Dagmar.

Valgsprog:
Herren er min hjælper.

Frederik 8. var en dygtig konge, men han hører til blandt de mere anonyme af Danmarks konger, da han kun regerede landet i 6 år.

Frederik 8. var 62 år gammel, før han blev konge af Danmark?

  

Christian 10.

var Konge

år 1912-1947 

 

Kong Christian 10.

Født:
26. september 1870.

Død:
20. april 1947.

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:
Frederik 8. og prinsesse Louise af Sverige-Norge.

Ægtefælle:
Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin i 1898.

Børn:
Frederik 9. og Knud.

Valgsprog:
Min Gud, mit land og min ære.

I starten af sin regeringstid havde Christian 10. svært ved at

acceptere demokratiet, men han støttede det senere fuldt ud.

Under besættelsen var han et nationalt samlingspunkt.

Christian 10. blev ved sine daglige rideture gennem Københavns

gader et samlingspunkt under besættelsen.

Da kongens hest fra ridtet ind i Sønderjylland ved genforeningen

i 1920 døde, fik kongen en af dens hove, som resten af hans liv lå

på hans skrivebord?

  

Frederik 9.

var Konge

år 1947-1972 

 

Kong Frederik 9.

Født:
11. marts 1899.

Død:
14. januar 1972.

Begravet: Roskilde Domkirke.

Forældre:
Christian 10. og Alexandrine af Mecklenburg-Schwerin.

Ægtefælle:
Prinsesse Ingrid af Sverige gift med Frederik i 1935.

Børn:
Margrethe 2., Benedikte og Anne-Marie.

Valgsprog:
Med Gud for Danmark.


Frederik 9. var en dygtig og folkelig konge.

Kongen var familiefar, søofficer og musiker.

Under hans regeringsperiode ændredes grundloven, så vi fik

kvindelig arvefølge, hvis der ikke fødtes en kronprins.

Frederik 9. havde mange tatoveringer? Efter krigen fik det

amerikanske magasin ”Life” færten af det og fik taget en del

billeder af den tatoverede konge til magasinet.

Billederne gik verden rundt og var temmelig opsigtsvækkende.

  

Dronning Margrethe 2.

er Dronning i Danmark fra

år 1972 -  

 

H.M. Dronning Margrethe 2.

Hendes Majestæt Dronningen, blev Danmarks Dronning i 1972.

Født: 16 April 1940 på Amalienborg

Dronningens fulde navn er: Margrethe Alexandrine Þorhildur Ingrid

Forældre:

Kong Frederik 9. (død 1972)

og Dronning Ingrid, født prinsesse af Sverige (død 2000).

Ægtefælle:

Henri Marie Jean André greve de Laborde de Monpezat, som ved brylluppet blev H.K.H. Prins Henrik af Danmark.

Vielsen fandt sted i Holmens Kirke, og bryllupsfesten blev holdt på Fredensborg Slot.

Børn:

H.K.H. Kronprins Frederik André Henrik Christian

Født: den 26. maj 1968

Ægtefælle:

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary (Mary Elizabeth, kronprinsesse af Danmark, grevinde af Monpezat (født Mary Elizabeth Donaldson 5. februar 1972 i Hobart, Tasmanien, Australien) er i sin egenskab af sit ægteskab med Kronprins Frederik Danmarks kronprinsesse og forventes således at blive landets næste dronning. Kronprinsesse Mary er ridder af Elefantordenen.

og H.K.H. Prins Joachim Holger Waldemar Christian

Født: den 7. juni 1969.

Gift 2 gange

Ægtefælle af 1 ægteskab:

Grevinde Alexandra.

Prins Joachim og Grevinde Alexandra blev separeret den 22. september 2004

og skilt den 8. april 2005

Børn:

Prins Nikolai William Alexander Frederik, født den 28. august 1999. Søn af Prins Joachim og grevinde Alexandra.

Prins Felix Henrik Valdemar Christian, født den 22. juli 2002. Søn af Prins Joachim og grevinde Alexandra.

Ægtefælle af 2 Ægteskab:

Prinsesse Marie (Marie Agathe Odile, prinsesse af Danmark, grevinde af Monpezat; født Marie Agathe Odile Cavallier den 6. februar 1976 i Paris, Frankrig)

Børn:

Prins Henrik Carl Joachim Alain, født den 4. maj 2009. Søn af Prins Joachim

og Prinsesse Marie.

Prinsesse Athena Maguerite Françoise Marie, født den 24. januar 2012. Datter af Prins Joachim og Prinsesse Marie.

 

Dronningens valgsprog:

"Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke".

  

 

 

 

 

Kilder: kommer Bla. fra historiefaget.dk - historie-online.dk

Billederne er fundet rundt omkring på nettet og nogle er fra Det Kongelige Bibliotek, Portrætsamlingen.