Miljøvenlige Bil Vaskehaller

 

 

              

         

 

 Lidt Info om at vaske bilen samt vaskehaller 

 

Får man ridset sin bil i vaskehallen af børsterne ?

Alt med nylonbørster er virkelig noget skidt, så dem skal du bare holde dig helt fra, det er som regl "kun" de gamle haller som har det skidt monteret
Dem med de lidt blødere skumbørster er bedre, men det hele kan efterlade nogen kedelige ridser.. Men igen, det gør de fleste også når de vasker i hånden

 

Du skal kigge på børsterne.. Er det de stive nylon nogen, så kører du videre til den næste hal, da de har en garanti for vaskeridser
Mener FDM har været ude og teste et par haller af hver slags, og skumbørsterne skulle næsten være bedre end hvad en alm. hånd vask.

 

 


Miljøvenlig bilvask.

Det er måske lidt ironisk at tale om. Men når vi nu har bilen så kan vi godt minimere miljøbelastningen uden at komforten går tabt.

Det er lige til. Bilister kan vælge at vaske bilen med Svanemærkede vaskemidler og efterhånden kan man finde vaskehaller der er mærket med svanen.
I dag

findes der to haller: Transportcentret Slagelse og Klausdalbrovej i Herlev. Og der er efter sigende mange flere på vej. Miljøstyrelsen og DHI samarbejder om

2 miljøprojekter, som vurderer bilvaskemidler og rensningsanlæg. Det har resulteret i en hjemmeside med råd og vejledning til bilvaskehaller om omkostninger,

anlæg og effektivitet. Men der er også information til den almindelige bilist.

 

Svanemærkede bilvaskemidler

Bilvaskemidlerne vurderes af DHI ud fra deres indholdsstoffer. De grupperes i følgende grupper: A-stoffer er uønskede i spildevand, fordi stofferne er svært

nedbrydelige fordi de er meget giftige for vandlevende organismer. B-stoffer bør begrænses fordi de er svært nedbrydelige og er giftige for vandlevende organismer.C-stoffer er normalt uproblematiske.

i.v. stoffer som ikke kan vurderes p.g.a. manglende data. De kan potentiel være a eller b stoffer. Produkter der udelukkende indeholder

c-stoffer vurderes som miljømæssigt uproblematiske. Som bilist kan du spørge efter om vaskemidlerne i vaskehallen er svanemærkede.

Du kan også selv købe svanemærkede bilvaskemidler hvis du vasker bilen derhjemme.

Kig ind på http://www.ecolabel.dk/ under produkter og bilvaskemidler. Her finder du en liste over bilvaskemidler der er svanemærkede.Bilvaskehal eller vask i indkørslen?

Det kommer selvfølgelig an på hvordan du vasker bilen. Nogle gode råd er at bruge regnvand og en god børste. Så undgår du kalkpletter og sparer på vandet.

Undgå at bruge vaskekemikalier, som løber ned på jorden og i kloaken.Det gavner miljøet at vaske bilen i en svanemærket bilvaskehal.

De svanemærkede vaskehaller genbruger vandet og har integreret rensningsanlæg. Derved skånes kloak og spildevand for en række tungmetaller,

miljøfremmede organiske stoffer, mineralsk olie som stammer fra biler,veje, vaskeanlæg og vaskekemikalier.

En vaskehal kan reducere spildevandsudledningen med 90%, hvis der etableres rensningsanlæg.